Sıkça Sorulan Sorular

İNCİ VAKFI , başarılı ve başarısı sürekli, ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilere Başarı Bursu ve Özel Burs Havuzu Bursu olmak üzere iki tip burs vermektedir.  Kriterler ve burs miktarları; Yönetim Kurulu kararları uyarınca her sene güncellenmektedir.

Başarı Bursu, başta İzmir, Manisa ve Aydın olmak üzere belirli üniversitelerde okuyan ve üstün başarı gösteren öğrencilere eğitimleri boyunca her yıl eğitim-öğretim döneminde (9 ay) verilen burstur.Devlet okullarında örgün eğitim gören, başka yerden burs almayan, başarısı sürekli ve maddi imkanları kısıtlı öğrencilere eğitim bursu verebilmektedir. 

Özel Burs Havuzu, isteğe bağlı olarak  Vakfımızın Burs havuzundan  bir eğitim-öğretim yılında belirli dönemlerde verilen bir burstur.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın en büyük yardım grubunu başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere verdiği burslar ile varlığını Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın desteği ile sürdüren Cevdet İnci Eğitim Üniversitesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı tarafından yaptırılmış olan kalıcı eserlerin bakım ve onarımları oluşturmaktadır. Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın amaçları arasında aşağıda belirtilen yardımların karşılanması bulunmadığından bu tür yardım taleplerine cevap verilmemektedir:

  • Kişilerden veya kuruluşlardan gelen bina ve tesis yapımı, ayni yardım (kitap, büro makineleri, bilgisayar, araba, donanım, v.b.) veya nakit yardımı talepleri
  • Kişisel yardım talepleri (borç para/kredi/sağlık harcamaları, v.b.)
  • İş olanağı sağlanması veya sağlanmasına yardımcı olunması talepleri

Cevdet İnci Eğitim Vakfı, İnci Holding ve Grup Şirketleri tarafından Cevdet İnci Eğitim Vakfı Bursiyerleri için belli bir staj kontenjanını ayırlmaktadır. Staj zorunluluğu olan öğrencilere satj yapması konusunda öncelik tanınır. Cevdet İnci Eğitim Vakfı Bursiyerleri için ayrılan staj kontenjanları ile alakalı; ilgili senenin en geç Mart ayı sonuna kadar İnci Vakfı yönetimine başvurabilirler. 

Üniversiteye yeni yerleştirilen öğrenciler ilan edilen koşulları taşıyorlarsa, burs başvurularını her yıl 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında web sitemiz üzerinden indirilen form aracılığı ile vakfımıza yapabilirler. Belirtilen tarihler dışında burs başvurusu yapılamaz. Ara dönemde yapılan burs başvuruları bir sonraki başvuru döneminde dikkate alınır.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Burs Kriterleri doğrultusunda ön değendirme yapıldıktan sonra uygun olan adaylar ile birebir görüşmeler yapılır. Yapılan mülakat sonrasında burs durumu kesinleşen adaylara Vakıf Ekibi tarafından geri dönüşler yapılır.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nda staj yapmak isteyen öğrencilerin herhangi bir zamanda Cevdet İnci Eğitim Vakfı'na ilettiği başvurular değerlendirmeye alınır. Kadro olduğunda, buna göre başvuru yapanların istekleri değerlendirmeye alınabilir.

Cevdet İnci Eğitim Vakfının misyonunu bu olmamakla birlikte, İnci Holding ve Grup Şirketleri ilanlarıyla ilgili mecralara, bursiyer ve mezunlar yönlendirilirler.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı kaynaklarından sağlanan burslar, Türkiye'deki Devlet Üniversitelerde örgün öğrenim gören ve şartlara uyan öğrencilere verilmektedir. Bunun dışında, kısıtlı sayıda ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine şartlı bağışçıların kaynaklarından burs sağlanmaktadır. Bu okulların isimleri ve burs koşulları şartlı bağışçılar tarafından belirlendikten sonra Cevdet İnci Eğitim Vakfı tarafından bağlantıya geçilir. Şartlı bağışlardan sağlanan ilköğretim ve ortaöğretim bursları için Cevdet İnci Eğitim Vakfı'na başvuru yapılması gerekmez, ilgili öğretim kurumları kendi öğrencileri ile bağlantıya geçmektedir. 

Öğrenimine başarıyla devam eden ve bursun kesilmesini gerektirecek herhangi bir durumu (disiplin/adli suç vb.) olmayan öğrencilerin bursları ilgili eğitim-öğretim yılının 9 ayı (Ekim-Haziran) boyunca devam eder. Bursiyerlerin, öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerinin aslını her yıl Eylül ve Şubat ayında (yılda iki kez) Cevdet İnci Eğitim Vakfına iletmeleri gerekmektedir. Üniversiteli bursiyer öğrenciler için ek olarak eğitim-öğretim yılı içerisindeki sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalar ayrıca  takip edilir. Üniversiteli bursiyer öğrencilerin topluma hizmet anlayışıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev almaları ve bunu kanıtlamaları bursa devam kriterlerindendir. Bursiyerlerin sosyal sorumluluk projelerine ve sene içindeki etkinliklere katılım durumları takip edilerek raporlanır.

  • Cevdet İnci Eğitim Vakfı Burs Kriterlerine göre belirlenmiş başarının gösterilmemesi halinde,
  • Sınıf tekrarı durumunda, 
  • Disiplin suçu ve veya adli suça karışıldığında, 
  • Vakıf yönetimi tarafından talep edilen belgelerin ulaştırılmaması durumunda (not döküm ve sosyal sorumluluk proje belgeleri vb.)
  • Cevdet İnci Eğitim Vakfı haricinde başka bir kurum/kuruluştan da burs alındığı(mükerrer burs) tespit edildiği takdirde
    Burs iptal edilir.

Hayır, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan öğrenciler burs başvurusunda bulunamazlar. Burs almakta iken bu şekilde çalışmaya başlayan bursiyerimizin, zorunlu staj nedeniyle ve burs ödemesinin yapılmadığı yaz aylarında çalışması haricinde bursu kesilir.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı bursları karşılıksızdır, öğrenciye ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmemektedir.Bununla birlikte öğrenimini tamamlayıp iş hayatına atılan ve maddi durumu uygun olan mezun bursiyerlerimiz, vicdani yükümlülük kapsamında ülkesine yararlı bir vatandaş olarak, kendisine yapılan katkıdan gelecek nesillerin de yararlanmasını sağlayabilir. 

Hayır, burslar sadece aylık nakit ödeme şeklindedir ve ödeme miktarları her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, ödemeler okul harcının karşılanmasına yönelik değildir.

Evet, ara sınıf öğrencilerine burs imkanı sağlanmaktadır.

Hayır, yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere burs imkanı sağlanmamaktadır.

Evet, yüksek lisans öğrencilerine burs imkanı sağlanmaktadır.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetimi tarafından direkt iletişime geçilerek bildirilmektedir.

Hazırlanıyor...

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bülten’e abone olun vakfımız ile ilgili bilgilere haftalık ulaşın.