M:U;S:E Projesi

01 Temmuz 2018

Music, Unified; Skills, Encouraged (M,U;S,E ) Projemizin kısaltılmış hali olan Muse İngilizce ilham perisi, esinlenmek gibi anlamlara gelmekle birlikte yurtışından gelmesi planlanan gönüllülerimizi ilham alınacak genç müzisyenler olarak görmekteyiz. Proje ismimizin uzun hali ise Erasmus+ Programının gençlere kazandırmak istediği "çok kültürlülük" , "yeteneklerin teşviki" "entegrasyon"" temalarına atıfla "Müziğin birleştiriciliği, yeteneğin teşviki"olarak çevrilebilir.
Proje amacımız; müziğin birleştirici gücü ve gönüllülük vasıtasıyla kültürlerarası bir diyalog yaratmaktır. 

Bu sebeple yurtdışından (Macaristan ve Almanya) gelecek 2 Müzisyen Gönüllümüz ile; çocuklarımızın ve gönüllülerimizin kısa vadede Erasmus+ Programı'nın da hedefleri içerisinde de yer alan ;

-Dil becerilerini geliştirmesini,
-Yaygın eğitim ve öğretim metotlarıyla, yaratıcılık, yenilik ve becerilerin arttırmasını,
-Kültürler arası diyaloğu geliştirmeyi-farklı kültürleri tanımayı, Türk Kültürünü tanıtmayı,
-Gönüllülüğü müzikle birleştirerek daha önce yapılmamış bir AGH deneyimi yaşatmayı,
-Youthpass sertifikasıyla kazanılan yeterliliklerin kanıtlanmasını,
-Görsel ve işitsel olarak müzikal kalitenin görünürlüğünü arttırmayı,
-AGH'nin yaygınlaştırılması

hedeflemektedir.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bülten’e abone olun vakfımız ile ilgili bilgilere haftalık ulaşın.