Hakkımızda

Cevdet İnci Eğitim Vakfı / İnci Vakfı, 1985 yılından bu yana toplumda yaşam boyu eğitim felsefesiyle, ülkemizin çağdaş eğitim düzeyine ulaşmasına destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Ege Bölgesi başta olmak üzere, tüm Türkiye’de “Eğitime Destek, Geleceğe Hizmet” mottosu ile eğitim- öğretim ekosistemini desteklemeye yönelik "Eğitim, Teşvik ve Ağ Kurma Programları"nı geliştirmektedir.

  • 6-15 yaş arası ihtiyaçlı bölge çocukları için müzik eğitiminin verildiği “Çocuk Orkestrası”,
  • İhtiyaçlı bölge okullarına yönelik “Gezici Kütüphane”,
  • Lisans ve lisansüstü proje yarışmaları için üniversiteler ile işbirliği,
  • İhtiyaçlı ilköğretim ve liselerin eğitim materyal taleplerine destek,
  • İlköğretimden üniversiteye kadar çeşitli seviyelerde eğitim burs destekleri,
  • Üniversiteler için derslik ve yurt imkanları sağlama,
  • İhtiyaçlı bölgelerdeki ailelere yönelik farkındalığı arttırıcı veli eğitim ve seminerleri,
  • Yerel ve uluslararası fon kaynakları aracılığı ile gönüllülük ve öğrenci değişim programlarını uygulama,
  • İnci Akademi çatısı altında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm eğitimler gibi etkinlikleri gerçekleştirmeye devam etmektedir.  

23.06.2008 tarih ve 2008/13848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.
İNCİ VAKFI vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olduğu için yıllık gelirin % 5’ine kadar yapılan bağışlar vergiden istisnadır.

33 yılda 65.000 öğrencinin yaşamına dokunan İnciVakıf, eğitim alanındaki yerel ve uluslararası kaynaklardan faydalanmaya devam ederek farklı proje ve çalışmalarını arttırarak sürdürmeye devam edecektir. 

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bülten’e abone olun vakfımız ile ilgili bilgilere haftalık ulaşın.