Hakkımızda

Cevdet İnci Eğitim Vakfı / İnciVakıf 1985 yılında merhum Cevdet İnci tarafından toplumda yaşam boyu eğitim felsefesiyle, ülkemizin çağdaş eğitim düzeyine ulaşmasına destek olmak amacıyla kurulmuştur. 33 yıldır eğitimin ışığıyla Ege Bölgesi başta olmak üzere, Türkiye’nin gençlerini aydınlatarak ve hızla büyüyerek faaliyetlerine devam etmektedir.

İnciVakıf, “Eğitime Destek, Geleceğe Hizmet” mottosu ile eğitim- öğretim ekosistemini iyileştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Çeşitli kaynaklardan sağladığı gelirlerle yurt, okul ve eğitim tesisleri yaptırmakta, okullara eğitim araçları sağlamakta, maddi olanaktan yoksun ve başarılı öğrencilere eğitim bursu vermekte, tüm bunlarla birlikte topluma karşı olan gönül borcunu, eğitimi toplumun her kesimine bir hizmet olarak götürmeyi hedefleyerek ödemeyi arzu etmektedir. Bu kapsamda;

  • 6-15 yaş arası ihtiyaçlı bölge çocukları için müzik eğitiminin verildiği “Çocuk Orkestrası”,
  • İhtiyaçlı bölge okullarına yönelik “Gezici Kütüphane”,
  • Lisans ve lisansüstü proje yarışmaları için üniversiteler ile işbirliği,
  • İhtiyaçlı ilköğretim ve liselerin eğitim materyal taleplerine destek,
  • İlköğretimden üniversiteye kadar çeşitli seviyelerde eğitim burs destekleri,
  • Üniversiteler için derslik ve yurt imkanları sağlama,
  • İhtiyaçlı bölgelerdeki ailelere yönelik farkındalığı arttırıcı veli eğitim ve seminerleri,
  • Yerel ve uluslararası fon kaynakları aracılığı ile gönüllülük ve öğrenci değişim programlarını uygulama,
  • İnci Akademi çatısı altında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm eğitimler gibi etkinlikleri gerçekleştirmeye devam etmektedir.  

23.06.2008 tarih ve 2008/13848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.
İNCİ VAKFI vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olduğu için yıllık gelirin % 5’ine kadar yapılan bağışlar vergiden istisnadır.

33 yılda 65.000 öğrencinin yaşamına dokunan İnciVakıf, eğitim alanındaki yerel ve uluslararası kaynaklardan faydalanmaya devam ederek farklı proje ve çalışmalarını arttırarak sürdürmeye devam edecektir. 

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bülten’e abone olun vakfımız ile ilgili bilgilere haftalık ulaşın.